Doelen

In deze leergang leer je:
 • wat systeemdenken is en welke belangrijke rol causale lussen daarin spelen;
 • waarom systeemdenken ‘de vijfde discipline’ genoemd wordt en het de hefboom is voor de lerende organisatie;
 • wat archetypen zijn en hoe ze kunnen helpen bij het realiseren van goed leiderschap;
 • hoe de verschillende archetypen werken en welke voorbeelden je er bij kunt bedenken;
 • beseffen dat oplossingen op korte termijn vaak nadelige effecten kunnen hebben op langere termijn en hoe je daarmee om kunt gaan;
 • archetypen herkennen;
 • ontwikkelen van gevoeligheid voor archetypen in de eigen dagelijkse praktijk;
Duur van de leergang
 • 3 cursusdagen
Studiebelasting
 • 48 uur (24 uur aanwezigheid, 24 uur zelfstudie, verdeeld over drie maanden)
Herregistratie

De herregistratiewaarde voor het Schoolleidersregister is 20%.

Data
 • 13 maart 2024
 • 10 april 2024
 • 24 april 2024
Locatie

Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Kosten

De kosten voor deze leergang
bedragen € € 1.695,00 per persoon.

Aanmelden

Ga naar het inschrijfformulier.

Begrijpen voor ingrijpen 2: leiderschap en archetypen (nieuw!)

“Veel problemen van vandaag zijn het gevolg van onze oplossingen van gisteren.”


Een van de belangrijke inzichten die het systeemdenken heeft opgeleverd, is dat bepaalde patronen steeds opnieuw blijven terugkomen. We noemen ze archetypen. Dit zijn vaak voorkomende combinaties van causale lussen. Als we een aantal problemen dat zich in een school voordoet, weergeven in causale lussen, zien we dat veel van deze lussen heel erg op elkaar lijken. Vaak veroorzaken problemen bij ons een gevoel van “…dit hebben we al eens eerder meegemaakt…” of “……daar heb je het weer….” We hebben dan met een archetype te maken.
Archetypen helpen om structuren te leren zien, zowel in ons persoonlijk leven als in dat van de school. Naarmate we archetypen beter leren herkennen, zijn we beter in staat om beslissingen te nemen die de problemen kunnen oplossen. Het belangrijkste doel van inzicht verwerven in archetypen is om de werking van een systeem beter te zien en op basis daarvan acties te ondernemen die problemen voorkomen of werkelijk oplossen: begrijpen vóór ingrijpen. Net zoals alle visuele hulpmiddelen bieden de archetypen volop mogelijkheden voor communicatie, voor het onderzoeken van onze mentale modellen over hoe dingen werken en voor het leren van en met elkaar.


Deze driedaagse leergang is een verdieping van de leergang “Systeemdenken: begrijpen voor
ingrijpen”. Tijdens de eerste dag worden de essenties van de systeemtaal herhaald. Je kunt deze leergang dus ook volgen als je de basiscursus niet gevolgd hebt.

Programma