Doelen


In deze leergang leer je:

 • bewust worden van het belang van de innerlijke bron van waaruit we handelen;
 • wat de betekenis hiervan is voor het leiding geven aan scholen;
 • de vijf stappen van Theorie U toepassen;
 • de omslag maken van leren van het verleden naar leren van de toekomst;
 • jezelf en je school te stimuleren om een lerende organisatie te worden.


Je ontwikkelt jezelf en je
onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Theorie U: seeing, sensing, presencing,
 • creating en evolving;
 • toepassen van de daarbij horende werkvormen;
 • werken aan drie vormen
 • van openheid: open mind, open heart en open will;
 • omgaan met drie belangrijke bronnen van weerstand: de stemmen van het oordeel, het cynisme en de angst.

Duur van de leergang

 • 4 cursusdagen
 • Studiebelasting 64 uur (32 uur aanwezigheid, 32 uur zelfstudie, verdeeld over drie maanden)


Data bij de AVS


Ronde 1
 • 8 november 2022
 • 29 november 2022
 • 13 december 2022
 • 7 februari 2023
Ronde 2
 • 14 maart 2023
 • 28 maart 2023
 • 25 april 2023
 • 9 mei 2023

Aanmelden via: www.avs.nl/academie

Cursusdata in Company In overleg met Jan Jutten kunnen cursussen op locatie
worden geregeld.


Locatie AVS-cursus
Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Theorie U in de school

De verbinding maken met de innerlijke bron van het handelen

Waarom gaan er zoveel zaken fout in organisaties ondanks alle inzet en goede wil? Theorie U laat zien dat de oorzaak vaak ligt in het feit dat we wel weten hoe een proces verloopt (of zou moeten verlopen), maar ons vaak niet bewust zijn van de diepere bron van waaruit het proces is ontstaan. Wie je bent en wat je drijft (de innerlijke bron) bepaalt volgens Otto Scharmer voor een groot deel het succes van je acties!
In de meeste organisaties leren mensen van het verleden. Om de omslag te maken van leren van het verleden naar leren van de toekomst doorlopen we de vijf bewegingen van de U. In deze leergang komen ze uitgebreid aan bod met een praktische vertaalslag naar de school.
Vastgeroeste denkwijzen zijn vaak de oorzaak van fouten. Zoals Einstein al zei: “De problemen die we veroorzaakt hebben, kunnen niet opgelost worden op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.” Dat vraagt om een andere manier van leren. Om een U-turn in onze manier van denken en doen, ofwel: Theorie U. In deze leergang leer je vaste patronen los te laten. Zo ontwikkel je een manier van werken waarbij je de mensen in je organisatie verbindt het hun innerlijke bron, met het waarom van hun werk.
Je leert eerst wat het U-proces inhoudt. Vervolgens behandelen we de vijf verschillende fasen van Theorie U in vier lesdagen. Om de koppeling te maken met de dagelijkse praktijk, leer je gebruik te maken van een groot aantal werkvormen. Het belangrijkste boek dat we gebruiken is van Otto Scharmer: ‘De essentie van Theorie U’

Indien de cursus bij de AVS wordt gevolgd, is het boek inbegrepen bij de prijs. Bij het volgen van de
cursus In Company dient het boek zelf te worden aangeschaft.

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?


Deze leergang is bedoeld voor (bovenschoolse) directies en middenkader
van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders,
intern begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de
cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van
leiderschap. Je kunt individueel inschrijven, je kunt de cursussen ook op
maat laten uitvoeren voor de leidinggevenden van je eigen organisatie.


Certificering /kwalificatie


Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

 • Professionaliseringsthema: persoonlijk leiderschap
 • Herregistratiewaarde: 35%

Deelnemers die deze leergang succesvol afronden, ontvangen een certificaat met een bewijs van deelname, de einddatum en het aantal aan de leergang bestede uren. Dit certificaat kan tevens worden gebruikt om up te loaden naar het
Schoolleidersregister Primair Onderwijs ten behoeve van herregistratie.

Om het certificaat te ontvangen dienen deelnemers te voldoen aan twee
eisen:

 • een minimale deelname van 3,5 dagen (van de 4) bij een vierdaagse leergang;
 • het afronden van een eindopdracht die bij de leergang hoort en die door de uitvoerder positief is beoordeeld.