Doelen
In deze leergang leer je:
 • onderkennen van het verschil tussen leren van het verleden en leren van de toekomst;
 • bewust worden van het belang van de innerlijke bron van waaruit we handelen;
 • ontwikkelen van de vijf fasen van het kennis en inzicht m.b.t. U-proces: seeing, sensing, presencing, prototyping, en evolving;
 • eigen maken van praktische werkvormen die gerelateerd zijn aan elk van deze vijf fasen;
 • omgaan met de drie innerlijke stemmen van weerstand:
  • de stem van het oordeel
  • het cynisme
  • en de angst
 • bevorderen van drie vormen van openheid:
  • open hart
  • open geest
  • en open wil
 • het U-proces doorleven op het niveau van het team maar ook op individueel niveau.
Duur van de leergang
 • 4 cursusdagen
 • Studiebelasting 64 uur (32 uur aanwezigheid, 32 uur zelfstudie, verdeeld over drie maanden)
Studiebelasting

64 uur (32 uur aanwezigheid, 32 uur zelfstudie, verdeeld over drie maanden)

Herregistratie

De herregistratiewaarde voor het Schoolleidersregister is 35%

Data
 • 20 maart 2024
 • 17 april 2024
 • 22 mei 2024
 • 12 juni 2024
Locatie

Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Kosten

De kosten voor deze leergang
bedragen € 1.895,00 per persoon.

Aanmelden:

Ga naar het inschrijfformulier.

Theorie U in de school

De verbinding maken met de innerlijke bron van het handelen

“De problemen die we hebben veroorzaakt, kunnen niet opgelost
worden op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.”


Theorie U laat zien dat de oorzaak van problemen in organisaties vaak ligt in het feit dat we wel weten hoe een proces verloopt (of zou moeten verlopen), maar ons vaak niet bewust zijn van de diepere bron van waaruit we werken. Wie je bent en wat je drijft (de innerlijke bron) bepaalt volgens Otto Scharmer voor een groot deel het succes van je acties! De essentie van leiderschap in Theorie U is dan ook het vermogen om een verandering aan te brengen in de innerlijke plek van waaruit we functioneren, zowel individueel als collectief.
Daarvoor is het nodig om niet alleen te leren van ervaringen, maar ook van de gewenste toekomst. In de meeste organisaties leren mensen vooral van het verleden. Om de omslag te maken van leren van het verleden naar leren van de toekomst is het van belang de vijf bewegingen van het U-proces te doorlopen. In deze leergang komen ze uitgebreid aan bod, met een praktische vertaalslag naar de school. Je leert vaste patronen los te laten. Je ontwikkelt als leider een manier van werken waarbij je de mensen in je organisatie verbindt het hun innerlijke bron, met het waarom van hun werk.

Het belangrijkste boek dat we in deze leergang gebruiken is van Otto Scharmer:
‘De essentie van Theorie U’

Programma