Welkom op mijn website

Na 20 jaar Natuurlijk Leren vervolgde ik vorig jaar mijn werkzaamheden onder de naam Jan Jutten Training en Ontwikkeling. Onder de kop ‘aanbod” vindt u alle verdere informatie, zowel praktisch als inhoudelijk.

Alle activiteiten zijn gebaseerd op het ontwikkelen van de school en de stichting als een lerende organisatie. In de mindmap vindt u een overzicht mijn belangrijkste uitgangspunten.

Let op: eind december 2024 zal ik mijn werkzaamheden beëindigen. Mocht u nog een inspirerende leergang willen volgen of een andere activiteit met mijn bijdrage willen organiseren, dan kan dit nog tot en met december 2024.

Jan Jutten: even voorstellen

Ik houd me bezig met het ondersteunen van scholen en besturen op weg naar boeiend opbrengstgericht onderwijs in een lerende school.
Ik verzorg inleidingen, workshops en cursussen voor schoolleiders en teams.
Systeemdenken neemt bij al deze activiteiten een centrale plek in.

leergangen
inleidingen, workshops en studiedagen
artikelen

Ga voor het bestellen van boeken en mindmaps naar www.lereninverbinding.com/webwinkel/