links

Leren in verbinding

Leren in Verbinding ondersteunt scholen en schoolbesturen in hun ontwikkeling. Ze doen dat vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie en de inzichten over levende systemen. Leren in Verbinding bestaat uit twee personen: Marjolein van der Klooster en Corrinne Dekker. Beiden hebben hun achtergrond in het onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt van Leren in Verbinding is de zorg voor samenhang binnen een schoolsysteem.


Brainpartner

Brainpartner is een atelier voor systeemdenken. Op de website staan digitale/online tools voor systeemdenken. De website is in het Engels, maar kan automatisch in elke wereldtaal worden vertaald (ook in het Nederlands). Het atelier is gemaakt door Robert Pastoor. Hij gebruikt alleen tools die gratis zijn en gratis blijven (ook geen betaalde upgrades).


Schoolleidersregister PO

Het Schoolleidersregister PO is een gemeenschappelijke plek waar alle kwaliteiten van schoolleiders in het primair onderwijs bijeen worden gebracht. Het register maakt de basiskwaliteit van schoolleiders zichtbaar en toont aan dat schoolleiders hun vak en hun ontwikkeling serieus nemen.


Society for organizational learning

Veel informatie over de lerende organisatie


Margaret Wheatley

Auteur op het gebied van organisatie-ontwikkeling,

met name als levende systemen.


Michael Fullan

Een van de belangrijkste informatiebronnen in mijn werk.

Auteur van tientallen boeken over leiderschap en schoolontwikkeling.


Waters Center for System Thinking

Een internationale organisatie die gericht op het bevorderen van systeemdenken, o.a. door trainingen en het uitgeven van velerlei materialen.


Otto Scharmer en Theorie U

Theorie is een concept dat zich met name richt op het maken van een omslag van egodenken naar ecodenken.

Daartoe is het nodig dat we verbonden raken met onze innerlijke bron en dat we leren van de toekomst.


Andy Hargreaves

Wereldwijd bekend auteur op het gebied van schoolontwikkeling en leiderschap.

andyhargreaves.com


Nivoz

Sterkt leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

Platform “hetkind”. Blogs en verhalen.