inleidingen, workshops en studiedagen

informatie en inspiratie

Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor een informatieve en inspirerende bijeenkomst.


tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag. Afhankelijk van de beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.

Heeft u belangstelling voor een aanbod op maat?

onderwerpen

Het onderwerp kan gekozen worden uit onderstaande of op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag).
Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

onderwerpen voor leerkrachten

(meer onderwerpen zijn mogelijk op verzoek)


Leerkracht of leerkracht?

De drie E’s van kwaliteit: excellence, engagement en ethics.

Wat betekenen deze essenties en wat is er op schoolniveau nodig om ze voortdurend verder te ontwikkelen?

Leerkrachten leren waarom ethics de belangrijkste is en wat dit betekent dit voor leerkrachten en voor goed leiderschap?


Boeiend onderwijs in een lerende school

Onderwijs moet niets, behalve boeien. Deze bijeenkomst gaat over de samenhang tussen een aantal belangrijke ontwikkelingen rond goed onderwijs in deze tijd.


Goed onderwijs is geen optelsom van innovaties, maar een samenhangend geheel.
Leerkrachten leren door de bomen het bos te zien.


Opbrengstgericht werken: moetisme of moreel besef?

Een school die niet opbrengstgericht werkt, mag zich eigenlijk geen school noemen; het wordt dan een vorm van kinderopvang. Een belangrijke vraag: proberen we de opbrengsten te verhogen omdat het moet van de inspectie (moetisme) of om onze kinderen betere kansen te geven op een goede toekomst (moreel besef)?


Mentale modellen en het belang van goede
communicatie


Als we teamleren willen stimuleren, is het van belang aandacht te besteden aan de kwaliteit van de communicatie. Met name het zorgvuldig omgaan met mentale modellen is daarbij cruciaal.
Mentale modellen zijn onze waarheden, onze overtuigingen hoe de wereld in elkaar zit. We leren
in deze bijeenkomst welke rol ze spelen bij het leren van en met elkaar.


Systeemdenken met kinderen: hefboom voor boeiend onderwijs

Systeemdenken is niet alleen toepasbaar op schoolniveau, maar ook in de groep.
Het is een belangrijke taak van de school om kinderen te leren (systeem)denken.
De hulpmiddelen kunnen met kinderen van alle leeftijden worden ingezet. Tijdens
deze activiteit maken leerkrachten er kennis mee en gaan ze ermee aan de slag
zodat ze volgende dag met kinderen aan het werk kunnen.


onderwerpen voor schoolleiders en bestuurders

(meer onderwerpen zijn mogelijk op verzoek)


De leider als systeemdenker in actie

Eén van de uitgangspunten van systeemleiderschap is dat het de context (het systeem) waarin mensen werken voor het grootste deel het gedrag creëert. Dus niet de persoonskenmerken van de leerkrachten. Dit
principe betekent dat leiders de taak hebben een context te creëren waarin leerkrachten floreren zodat kinderen floreren. Als we een systeem willen veranderen, moeten we het eerst begrijpen. Daarom is systeemdenken zo belangrijk.


Dansvloer of balkon: vier hefbomen voor goed leiderschap

In deze bijeenkomst komen vier thema’s aan bod waar effectieve leiders zich op
richten om veranderingsprocessen duurzaam tot een succes te maken:

  • mensen inspireren door ze (her)verbinden met zingeving: begin met het
    waarom;
  • kansen bieden om voortdurend capaciteiten te ontwikkelen: het ontwikkelen van
    professioneel kapitaal;
  • een einde maken aan de privatisering van het beroep: bevorderen van
    transparantie en horizontaal verantwoording afleggen; verbindend leiderschap;
  • stoppen met schuldigen zoeken en werken aan een context voor gewenst gedrag.

De vijf disciplines in de praktijk

Bouwen aan een lerende school betekent voortdurend werken aan vijf met elkaar samenhangende aspecten: de vijf disciplines zoals die door Peter Senge zijn ontwikkeld.
In deze bijeenkomst geef ik een praktische overview wat ze betekenen, hoe ze met elkaar samenhangen en welke werkvormen toegepast kunnen worden.


Visie-ontwikkeling in een lerende school

De missie, de waarden en de visie van een organisatie vormen het fundament waarop alle ontwikkeling rust. Aan de hand van de piramide van Daniel Kim worden allereerst de begrippen verkend. Vervolgens geef ik een overzicht hoe een gezamenlijke levende visie kan worden ontwikkeld. Een aantal werkvormen zullen we tijdens de bijeenkomst toepassen.


Theorie U: mensen verbinden met hun innerlijke bron

Deze bijeenkomst is een oriëntatie op een van de belangrijke leiderschapsconcepten van deze tijd: Theorie U van Otto Scharmer. Hij gaat ervan uit dat de kwaliteit van het werk grotendeels bepaald wordt door de innerlijke drives van waaruit mensen hun werk doen. Tijdens de oriëntatie-bijeenkomst schetsen we het U-proces in vijf stappen.


Mentale modellen en het belang van goede communicatie

Als we teamleren willen stimuleren, is het van belang aandacht te besteden aan de kwaliteit van de communicatie. Met name het zorgvuldig omgaan met mentale modellen is daarbij cruciaal. Mentale modellen zijn onze waarheden, onze overtuigingen hoe de wereld in elkaar zit.
We leren in deze bijeenkomst welke rol ze spelen bij het leren van en met elkaar.