leergangen

Algemene informatie

Enkele leergangen voer ik komend najaar voor de laatste keeruit.

Er zijn twee mogelijkheden om deze leergangen te volgen:

 • U kunt individueel inschrijven; de leergangen worden gegeven in het Fletcher Hotel in Amersfoort. Omdat de leergangen reeds in september beginnen, aanmelden liefst voor de zomervakantie.
 • In Company laten aanvoeren: data en locatie kunnen dan op maat worden afgesproken.

In het najaar van 2024 verzorg ik de volgende cursussen:

 • Begrijpen voor ingrijpen: systeemdenken in een lerende school;
 • Leiding geven aan verandering in een lerende school;
 • Verbindend Leiderschap: van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus

Zie hieronder voor meer informatie over elk van deze leergangen. 

Voor wie zijn de leergangen bestemd?

De leergangen zijn bedoeld voor
bovenschoolse leiders, schoolleiders en
middenkader van scholen voor primair
onderwijs. Dus ook locatieleiders, intern
begeleider en bouwleiders zijn van harte
welkom, evenals iedereen die meer wil
weten over goed leiderschap in het
onderwijs. Het heeft een flinke
meerwaarde een leergang samen met
een collega van de school/bestuur te
volgen.

Incompany

Het is ook mogelijk leergangen incompany te laten uitvoeren, bijvoorbeeld voor de leiders van één bestuur of enkele besturen samen. De data én de locatie bepalen we dan in onderling overleg.


Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar janjutten@ziggo.nl

Locatie

Alle leergangen vinden plaats in het
midden van het land:
Fletcher Hotel-Restaurant
Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Kosten

In de prijs voor de leergangen zijn
inbegrepen: koffie, thee, versnaperingen tijdens de dag, een goede buffet-lunch en cursusmaterialen
(exclusief benodigde boeken).

Certificaat

Deelnemers die een leergang succesvol
afronden, ontvangen een certificaat met
een bewijs van deelname, de
einddatum en het aantal aan de
leergang bestede uren. Dit certificaat
kan worden gebruikt om te uploaden
naar het Schoolleidersregister Primair
Onderwijs ten behoeve van
herregistratie.

Om het certificaat te ontvangen dienen
deelnemers te voldoen aan twee eisen:

 • een minimale deelname van 5 dagen
  bij een zesdaagse leergang; een
  minimale deelname van 3,5 dagen
  bij een vierdaagse leergang.
 • het afronden van een eindopdracht
  en die door de uitvoerder positief is
  beoordeeld.
 • coherence_mindmap

  Verbindend leiderschap

  Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want nieuwe technologische hulpmiddelen en veranderingen in lesmethode kunnen leiden tot meer werkdruk. Niet het aantal innovaties, maar het gebrek aan samenhang ertussen is vaak de oorzaak. In deze leergang leer je samenhang aan te brengen tussen alle gefragmenteerde vernieuwingen. Welke innovaties passen bij je school en welke…

  lees verder

 • hoberman

  Begrijpen voor ingrijpen 1

  Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen. Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier? Na deze leergang heb je kennis gemaakt met ‘de vijfde discipline’ van de lerende organisatie: systeemdenken.

  lees verder

 • Leiding geven

  Leiding geven aan verandering in een lerende school (nieuw!)

  Veranderingen in de school houden soms geen gelijke tred met veranderingen buiten de school. We zijn te vaak gericht op het beter doen van wat we altijd gedaan hebben. We weten wel hoe het anders zou moeten maar om zover te komen blijkt soms erg lastig. Eén van de oorzaken daarvan is dat leiders vaak…

  lees verder

 • Steve-Jobs-1

  Leergangen op maat

  De hierboven genoemde leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister t.b.v. herregistratie. Daarnaast kan Jan op verzoek ook andere cursussen op maat verzorgen, zoals bijvoorbeeld: Opbrengstgericht Leiderschap, De vijf diciplines in de praktijk, Professioneel Kapitaal of een combinatie van diverse onderwerpen.

  lees verder

Voorwaarden bij leergangen

 1. De deelnemer meldt zich aan voor een leergang via het standaard inschrijfformulier op de website van Jan Jutten:
  www.janjutten.nl/aanmelden
 1. Uiterlijk vijf weken voor het begin van de leergang wordt besloten of de cursus door zal gaan. Deelnemers ontvangen hierover bericht.
 2. Het minimum aantal deelnemers voor een leergang is 12. Het maximum is 20.
 3. Bij onvoldoende inschrijving wordt de leergang door Jan geannuleerd. Het is mogelijk dat hij dezelfde cursus op andere data aan de deelnemers aanbiedt. Het staat de deelnemers vrij om hier al dan niet op in te gaan.
  • Voor wat betreft het annuleren door de deelnemers gelden de
   volgende regels:
   • annulering dient schriftelijk te gebeuren via een mailbericht
    aan janjutten@ziggo.nl
   • bij annulering meer dan vijf weken voor aanvang van de leer-
    gang worden geen kosten in rekening gebracht
   • bij annulering minder dan vijf weken voor aanvang van de
    leergang, geen restitutie. De reden daarvan is dat dan reeds
    locatiekosten zijn betaald. Wel kan de deelnemer zich laten
    vervangen door een collega.
 4. Als een deelnemer een cursusdag niet kan bijwonen (bv wegens ziekte), is het mogelijk deze dag tijdens een volgende serie in te halen. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met Jan naar een andere oplossing gezocht. Bijvoorbeeld in de vorm van het uitvoeren van een extra opdracht.
 5. Als een cursusdag uitvalt (bv. wegens ziekte van Jan) dan zal hij in overleg met de groep een nieuwe datum zoeken waarop deze dag wordt ingehaald.
 6. Nadat de deelnemers vijf weken voor de start bericht hebben gekregen over de doorgang van de leergang, ontvangen ze per mail een factuur. Deze dient binnen twee weken te worden betaald. Deelname aan de eerste dag van de leergang kan na betaling van de factuur.