Andy Hargreaves: Professioneel Kapitaal

samenvatting
door: Jan Jutten

Samenvatting en bewerking van het boek van  Andy Hargreaves en Michael Fullan

Het realiseren van hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we investeren in de mensen die het werk doen. Michael Fullan en Andy Hargreaves onderscheiden in dit baanbrekende boek drie soorten kapitaal: 

  • MK: menselijk kapitaal: individuele kennis en vaardigheden 
  • SL: sociaal kapitaal: het delen van kennis en vaardigheden door teamleren
  • BK: besluitvormingskapitaal: een eigen professionele oordeel in complexe situaties.                                                                                                                                                

De auteurs gaan in op de vraag hoe leiders “professioneel kapitaal” kunnen ontwikkelen. Daarbij dient het accent te verschuiven van het menselijke naar het sociale kapitaal.