Doelen
In deze leergang leer je:
 • wat systeemdenken is en waarom het de hefboom is voor elke lerende organisatie;
 • het verschil onderkennen tussen analytisch denken en systeemdenken;
 • toepassen van de vele hulpmiddelen en werkvormen van systeemdenken en hoe ze toepasbaar zijn op alle niveaus;
 • de systeemtaal te gebruiken (causale lussen) om daardoor het denken in samenhang te bevorderen;
 • het belang van systeemdenken te onderkennen in het curriculum: kinderen leren denken;
 • de rijke mogelijkheden van systeemdenken om het begrijpend lezen te verbeteren;
 • onderscheid maken tussen symptoom en probleem, tussen aanpak op korte en lange termijn;
 • doordacht te handelen op basis van overzicht en inzicht in een probleem (begrijpen voor ingrijpen);
 • werken met de ijsberg bij complexe problemen.
Duur van de leergang
 • 4 cursusdagen
Studiebelasting
 • 64 uur (32 uur aanwezigheid, 32 uur zelfstudie, verdeeld over drie maanden)
Herregistratie

De herregistratiewaarde voor het Schoolleidersregister is 35%.

Data
 • 17 september 2024
 • 8 oktober 2024 
 • 5 november 2024
 • 26 november 2024
Locatie

Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Kosten

De kosten voor deze leergang
bedragen € 1.895,00 per persoon.

Aanmelden

Ga naar het inschrijfformulier.

Begrijpen voor ingrijpen 1

Systeemdenken in een lerende school

“Als het probleem het probleem niet is, is de oplossing niet de oplossing”.


De kwaliteit van ons werk wordt niet bepaald door onze intenties, maar door de effecten! Hoe vaak grijpen we in zonder dat we echt begrijpen wat er aan de hand is? Er is een groot verschil tussen symptomen bestrijden en problemen oplossen.
Na deze leergang heb je kennis gemaakt met ‘de vijfde discipline’ van de lerende organisatie: systeemdenken. Je weet wat systeemdenken is, welke hulpmiddelen er zijn, je ziet meer samenhang, kunt situaties beter begrijpen,
het geheel zien en hoofdzaken van details onderscheiden. Daardoor weet je wanneer, waar en hoe je het beste kunt ingrijpen De eerste dag leer je over de achtergronden en de basisbeginselen van systeemdenken. Je leert werken met vormgevers. relatiecirkels, variabelen, gedragspatroongrafieken en je maakt kennis met causale lussen. Op dag twee en drie leer je deze situaties vertalen naar een nieuwe taal: de systeemlussen. De taal is van grote invloed op de manier van denken. Als we anders willen denken, hebben we dus een andere taal nodig. Ook
op dag vier staat een complex schoolprobleem centraal: je leert werken met de ijsberg en deze toepassen in je eigen organisatie.


Het belangrijkste boek dat we gebruiken is ‘Verbinding: praktijkboek systeemdenken in een
lerende school” van Jan Jutten, Marjolein van der Klooster en Arsène Francot

Programma