Doelen

In deze leergang leer je:

 • wat systeemdenken is en waarom het de hefboom is voor elke lerende organisatie;
 • kennis maken met en toepassen van de vele hulpmiddelen en werkvormen van systeemdenken en hoe ze toepasbaar zijn op alle niveaus;
 • bewust worden van het belang van systeemdenken in het curriculum;
 • systeemdenken met kinderen;
 • onderscheid maken tussen symptomen en problemen, tussen aanpak op korte en op lange termijn;
 • doordacht handelen op basis van overzicht en inzicht in een probleem.


Je ontwikkelt jezelf en je
onderwijsorganisatie op het
gebied van:

 • Systeemdenken;
 • vertalen van praktijk naar systeemtaal;
 • herkennen en benutten van enkele archetypen en
 • werken met de ijsberg.

Duur van de leergang

 • 4 cursusdagen

Studiebelasting

 • 64 uur (32 uur aanwezigheid, 32 uur zelfstudie, verdeeld over drie maanden)

Data bij de AVS

Ronde 1

 • 1 november 2022
 • 22 november 2022
 • 6 december 2022
 • 17 januari 2023

Ronde 2

 • 31 januari 2023
 • 14 februari 2023
 • 21 maart 2023
 • 18 april 2023

Aanmelden via: www.avs.nl/academie

Cursusdata in Company

In overleg met Jan Jutten kunnen cursussen op locatie
worden geregeld.


Locatie AVS-cursus

Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Begrijpen voor ingrijpen

Systeemdenken in een lerende school

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen.
Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier?
Na deze leergang heb je kennis gemaakt met ‘de vijfde discipline’ van de lerende organisatie: systeemdenken. Je weet wat systeemdenken is, welke hulpmiddelen er zijn; je ziet meer samenhang, kunt situaties beter begrijpen, het geheel zien en hoofdzaken van details onderscheiden. Daardoor weet je wanneer, waar en hoe je het beste kunt ingrijpen.
De eerste dag leer je over de achtergronden en de basisbeginselen van systeemdenken. Je leert werken met vormgevers. relatiecirkels, variabelen, gedragspatroongrafieken en je maakt kennis met causale lussen. Op dag twee en drie leer je deze situaties vertalen naar systeemlussen. Hoe ga je daar op school mee om? Ook op dag vier staat de schoolpraktijk centraal: je leert werken met de ijsberg en deze toepassen in je eigen organisatie.

Het belangrijkste boek dat we gebruiken is ‘Verbinding: praktijkboek systeemdenken in een lerende school” van Jan Jutten, Marjolein van der Klooster en Arsène Francot.
Indien de cursus bij de AVS wordt gevolgd, is het boek inbegrepen bij de prijs. Bij het volgen van de cursus In Company dient het boek zelf te worden aangeschaft.

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?

Deze leergang is bedoeld voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap. Je kunt individueel inschrijven, je kunt de cursussen ook op maat laten uitvoeren
voor de leidinggevenden van je eigen organisatie.

Certificering / kwalificatie

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en
opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

 • Professionaliseringsthema: persoonlijk leiderschap
 • Herregistratiewaarde: 35%

Deelnemers die deze leergang succesvol afronden, ontvangen een certificaat met een bewijs van deelname, de einddatum en het aantal aan de leergang bestede uren.
Dit certificaat kan tevens worden gebruikt om up te loaden naar het Schoolleidersregister Primair Onderwijs ten behoeve van herregistratie.

Om het certificaat te ontvangen dienen deelnemers te voldoen aan twee eisen:

 • een minimale deelname van 3,5 dagen (van de 4) bij een vierdaagse leergang;
 • het afronden van een eindopdracht die bij de leergang hoort en die door de uitvoerder positief is beoordeeld.