Informatie en inspiratie

Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag. Afhankelijk van de
beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.

Onderwerp

Dit onderwerp kan gekozen worden op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag). Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

Dansvloer of balkon: vier hefbomen voor goed leiderschap

In deze bijeenkomst komen vier thema’s aan bod waar effectieve leiders zich op
richten om veranderingsprocessen duurzaam tot een succes te maken:

  • mensen inspireren door ze (her)verbinden met zingeving: begin met het
    waarom;
  • kansen bieden om voortdurend capaciteiten te ontwikkelen: het ontwikkelen van
    professioneel kapitaal;
  • een einde maken aan de privatisering van het beroep: bevorderen van
    transparantie en horizontaal verantwoording afleggen; verbindend leiderschap;