Dansvloer of balkon

Systeemleiderschap in een lerende school
Door: Jan Jutten

In de literatuur over leiderschap in scholen komen voortdurend vier hefbomen naar voren.
Dit artikel gaat er nader op in:

  • de waarom-vraag stellen: zingeving, visie
  • ontwikkelen van professioneel kapitaal: blijven leren
  • een einde maken aan de privatisering van de klas
  • systeemleiderschap in plaats van onderwijskundig leiderschap