Informatie en inspiratie

Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag. Afhankelijk van de
beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.

Onderwerp

Dit onderwerp kan gekozen worden op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag). Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

De vijf disciplines in de praktijk

Bouwen aan een lerende school betekent voortdurend werken aan vijf met elkaar samenhangende aspecten: de vijf disciplines zoals die door Peter Senge zijn ontwikkeld.
In deze bijeenkomst geef ik een praktische overview wat ze betekenen, hoe ze met elkaar samenhangen en welke werkvormen toegepast kunnen worden.