Howard Gardner: Five minds for the future

samenvatting
door: Jan Jutten

Een van de meest boeiende bijdragen over nieuwe brede leerdoelen voor het onderwijs.

Gardner beschrijft five minds: disciplined, synthesizing, creating, respectful en ethical.