Leergangen op maat

De hierboven genoemde leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister t.b.v. herregistratie. Daarnaast kan Jan op verzoek ook andere cursussen op maat verzorgen, zoals bijvoorbeeld:

  • Opbrengstgericht Leiderschap
  • De vijf diciplines in de praktijk
  • Professioneel Kapitaal
  • of een combinatie van diverse onderwerpen.

Neem contact met me op om de mogelijkheden te verkennen.