leergangen op maat

De hierboven genoemde leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister t.b.v. herregistratie. Ze kunnen zowel bij de AVS als In company gevolgd worden.

Naast deze leergangen kan ik op verzoek ook cursussen op maat verzorgen, b.v. voor de leiders van één bestuur. Ook daarbij hanteer ik de uitgangspunten zoals die in de mindmap op de startpagina van deze website zijn weergegeven.

Neem contact met me op om de mogelijkheden te verkennen.