Informatie en inspiratie


Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.


Tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag.
Afhankelijk van de beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.


Onderwerp

Dit onderwerp kan gekozen worden op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag). Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

Leerkracht of leerkracht?

De drie E’s van kwaliteit: excellence, engagement en ethics.

Wat betekenen deze essenties en wat is er op schoolniveau nodig om ze voortdurend verder te ontwikkelen?

Leerkrachten leren waarom ethics de belangrijkste is en wat dit betekent dit voor leerkrachten en voor goed leiderschap?