Doelen
In deze leergang leer je:
 • reflecteren op succesvolle en minder succesvolle veranderingen in je eigen school;
 • onderkennen van het belang van teamleren als basis voor duurzame verandering;
 • kennis en inzicht over drie vormen van weerstand en hoe daarmee om te gaan:
  • de stemmen van het oordeel
  • het cynisme en
  • de angst
 • een onderscheid maken tussen vrijheid van verandering (met rust gelaten worden) en vrijheid tot verandering (de vrijheid om keuze te maken vanuit een gemeenschappelijk visie);
 • onderscheid maken tussen de mechanistische en organische wijze van veranderingen;
 • bewust worden van de combinatie van power en love als het gaat om veranderingen;
 • het verschil zien tussen onderwijskundig leiderschap en systeemleiderschap.
Duur van de leergang
 • 6 cursusdagen
Studiebelasting

96 uur (48 uur aanwezigheid, 48 uur zelfstudie, verdeeld over vier maanden)

Herregistratie

De herregistratiewaarde voor het
Schoolleidersregister is 60 %

Data
 • 18 september 2024
 • 2 oktober 2024
 • 6 november 2024
 • 27 november 2024
 • 4 december 2024
 • 18 december 2024
Locatie

Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Kosten

De kosten voor deze leergang
bedragen € € 2.295,00 per persoon.

Aanmelden:

Ga naar het inschrijfformulier.

Leiding geven aan verandering in een lerende school (nieuw!)

Goede leiders leggen anderen niets op. Ze zorgen ervoor dat anderen het zichzelf opleggen.”


Het is niet overdreven om te stellen dat de veranderingen in de school geen gelijke tred houden met de grote veranderingen buiten de school. We zijn in het onderwijs vaak gericht op het beter doen van wat we altijd gedaan hebben. Dit wordt ook wel enkelslag leren genoemd. We weten wel hoe het anders zou moeten maar om daadwerkelijk zover te komen blijkt in de meeste gevallen erg lastig. Eén van de oorzaken daarvan is dat leiders soms onvoldoende inzicht hebben in veranderingsprocessen. Ook blijkt het erg lastig te zijn het oude, vertrouwde los te laten en iets nieuws te creëren. Meestal zien de mensen in de school wel dat veranderingen noodzakelijk zijn. Meer van hetzelfde helpt vaak onvoldoende. Frustraties en weerstanden hebben vooral te maken met mislukte innovaties die niet duurzaam zijn en die het systeem niet of nauwelijks hebben veranderd.
In deze nieuwe leergang onderzoeken we welke succesfactoren (en vooral succeslussen) kunnen helpen om goed leiding te geven aan veranderingen.


Het boek van Michael Fullan ‘Vrijheid in Verandering” is de rode draad in deze leergang.
Verder maken we onder meer gebruik van het werk van Peter Senge, Andy Hargreaves, Margaret Wheatley en Otto Scharmer. In zes lesdagen komen belangrijke onderwerpen rond veranderingsprocessen aan bod. Je leert hoe levende systemen veranderen, waar weerstanden vandaan komen en dat veranderen in een lerende
school altijd het gevolg is van leren.

Programma