Informatie en inspiratie

Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag. Afhankelijk van de
beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.

Onderwerp

Dit onderwerp kan gekozen worden op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag). Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

Mentale modellen en het belang van goede communicatie

Als we teamleren willen stimuleren, is het van belang aandacht te besteden aan de kwaliteit van de communicatie. Met name het zorgvuldig omgaan met mentale modellen is daarbij cruciaal.
Mentale modellen zijn onze waarheden, onze overtuigingen hoe de wereld in elkaar zit. We leren
in deze bijeenkomst welke rol ze spelen bij het leren van en met elkaar.