Mentale modellen in een lerende school

door: Jan Jutten

Een lerende basisschool is erop gericht om het vermogen te vergroten voortdurend nieuwe
kennis, expertise en vaardigheden te ontwikkelen om beter te kunnen inspelen op de
veranderende omstandigheden. Dat betekent dat mensen in een lerende school willen leren
doen wat ertoe doet.