Michael Fullan: Coherence

De verbindende Schoolleider; samenvatting
door: Jan Jutten

Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Michael Fullan beschrijft vijf essenties: focus op richting, cultiveren van samenwerking, verdiepend leren, slim verantwoorden, duurzaam leiderschap.