Ontwikkelen van wijsheid

door: jan Jutten

Over succeslussen en piramides in een lerende school.