Informatie en inspiratie

Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag. Afhankelijk van de
beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.

Onderwerp

Dit onderwerp kan gekozen worden op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag). Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

Opbrengstgericht werken: moetisme of moreel besef?

Een school die niet opbrengstgericht werkt, mag zich eigenlijk geen school noemen; het wordt dan een vorm van kinderopvang. Een belangrijke vraag: proberen we de opbrengsten te verhogen omdat het moet van de inspectie (moetisme) of om onze kinderen betere kansen te geven op een goede toekomst (moreel besef)?