Sara Lawrence Lightfoot: Respect

samenvatting
door: Jan Jutten

Respect is belangrijk op alle niveaus in ons leven: privé, op het werk, op wereldniveau. Met
name de laatste jaren is respect veelal met voeten getreden. De vraag is: wat kan ik zelf doen?
wat kunnen we doen voor de nieuwe generatie?