Systeemdenken: hefboom voor beter begrijpend lezen

door: Jan Jutten

De resultaten bij begrijpend lezen zijn de laatste jaren gedaald. Het is echter een van de belangrijkste onderdelen van goed onderwijs.

In dit artikel komen eerst enkele recente inzichten over goed begrijpend lezen aan bod. Vervolgens wordt beschreven hoe de hulpmiddelen van systeemdenken kunnen helpen om de kwaliteit en dus ook de resultaten te verbeteren. De kennis en de vaardigheden die de kinderen daarbij leren, blijken ook van betekenis te zijn voor andere vakken.