Informatie en inspiratie

Naast het uitvoeren van enkele door het SRPO gecertificeerde leergangen kunt u Jan Jutten ook inzetten voor deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Tijdsindicatie

Het kan een inleiding of een workshop zijn (1 tot 1,5 uur), maar ook een dagdeel of een volledige studiedag. Afhankelijk van de
beschikbare tijd is er meer of minder ruimte om door middel van opdrachten aan de slag te gaan met de inhouden van het thema.

Onderwerp

Dit onderwerp kan gekozen worden op basis van een concrete vraag (b.v. het thema van een studiedag). Het kan ook een onderwerp zijn waar Jan zich de afgelopen jaren in heeft gespecialiseerd.

Systeemdenken met kinderen: hefboom voor boeiend onderwijs

Systeemdenken is niet alleen toepasbaar op schoolniveau, maar ook in de groep.
Het is een belangrijke taak van de school om kinderen te leren (systeem)denken.
De hulpmiddelen kunnen met kinderen van alle leeftijden worden ingezet. Tijdens
deze activiteit maken leerkrachten er kennis mee en gaan ze ermee aan de slag
zodat ze volgende dag met kinderen aan het werk kunnen.