Verbindend leiderschap

Dit artikel komt uit ‘Kader’, het maandblad van de AVS.

Jan Jutten beantwoordt vijf vragen over Verbindend Leiderschap. 

Goede leiders voorkomen fragmentering en individualisme. Ze zorgen voor Verbinding:

  • tussen de leerkrachten d.m.v. teamleren
  • tussen de ontwikkelingen waar de school mee bezig is
  • tussen de school en de omgeving.