Doelen

In deze leergang leer je:

 • wat de ‘right’ en de ‘wrong’ drivers achter verandering zijn;
 • op welke drivers je eigen school zich het beste kan focussen;
 • te streven naar samenhang van ontwikkelingen in plaats van fragmentering;
 • bevorderen van teamleren zodat kennis en vaardigheden voortdurend worden gedeeld.

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • verbindend leiderschap volgens ‘Coherence’: the right driver in action;
 • de zes ‘C’s van het ‘Deep Learning’-model;
 • verdiepend leren en slim verantwoorden;
 • de essenties van Systeemdenken en Uplifting Leadership.

Duur van de leergang

 • 6 cursusdagen

Studiebelasting

 • 96 uur (48 uur aanwezigheid)
 • 48 uur zelfstudie, verdeeld over vier maanden

Data bij de AVS

Ronde 1
 • 2 november 2022
 • 23 november 2022
 • 7 december 2022
 • 18 januari 2023
 • 1 februari 2023
 • 15 februari 2023
Ronde 2
 • 15 maart 2023
 • 29 maart 2023
 • 19 april 2023
 • 10 mei 2023
 • 24 mei 2023
 • 7 juni 2023

Aanmelden via: www.avs.nl/academie

Cursusdata in Company
In overleg met Jan Jutten kunnen cursussen op locatie worden geregeld.

Locatie AVS-cursus
Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Verbindend leiderschap

Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus

Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want nieuwe technologische hulpmiddelen en veranderingen in lesmethode kunnen leiden
tot meer werkdruk. Niet het aantal innovaties, maar het gebrek aan samenhang ertussen is vaak de oorzaak. In deze leergang leer je samenhang
aan te brengen tussen alle gefragmenteerde vernieuwingen. Welke innovaties passen bij je school en welke juist niet? Je ontdekt waar de focus op moet
liggen. Het is van belang de ‘right’ van de ‘wrong drivers’ te onderscheiden en als Verbindend Leider grotere betrokkenheid te creëren. Verbindend
Leiderschap betekent onder meer

 • verbinden van de ontwikkelingen in de school zodat er meer samenhang zichtbaar wordt;
 • verbinden van de leraren zodat samenwerking en voortdurend leren van elkaar wordt bevorderd:
 • een einde maken aan de privatisering van de klas
 • verbinden van buiten en binnen: wat gebeurt er buiten en wat betekent het voor binnen? En wat doen wij binnen voor een beter buiten?

Het boek van Michael Fullan ‘Coherence: the right drivers in action’ is de rode draad in deze leergang. Dit boek is ook in het Nederlands verschenen onder de titel ‘De Verbindende Schoolleider’ bij Onderwijs maak je samen. In dit boek vind je de theorie over Verbindend Leiderschap. In zes lesdagen komen alle belangrijke onderwerpen aan bod. Je leert fragmentering te herkennen, te handelen volgens een missie en visie, samenwerking in je organisatie te stimuleren en als Verbindend Leider van je organisatie een lerende school te maken. Indien de cursus bij de AVS wordt gevolgd, is het boek inbegrepen bij de prijs. Bij het volgen van de cursus In Company dient het boek zelf te worden aangeschaft.

Voor wie is deze leergang bestemd?


Deze leergang is bedoeld voor bovenschools leiders, schoolleiders en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom, evenals iedereen die meer wil weten over goed leiderschap in het onderwijs.


Certificering / kwalificatie

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.
Professionaliseringsthema’s: verandermanagement en visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde: 35%

Deelnemers die deze leergang succesvol afronden, ontvangen een certificaat met een bewijs van deelname, de einddatum en het aantal aan de leergang
bestede uren.
Dit certificaat kan tevens worden gebruikt om up te loaden naar het Schoolleidersregister Primair Onderwijs ten behoeve van herregistratie.

Om het certificaat te ontvangen dienen deelnemers te voldoen aan twee eisen:

 • een minimale deelname van 5 dagen (van de 6) bij een zesdaagse leergang;
 • het afronden van een eindopdracht die bij de leergang hoort en die door
 • de uitvoerder positief is beoordeeld.