artikelen


Dansvloer of balkon

hefbomen_voor_leiderschap

In de literatuur over leiderschap in scholen komen voortdurend vier hefbomen naar voren.
Dit artikel gaat er nader op in.

Vragenlijst vier hefbomen van leiderschap

Vragenlijst

Deze vragenlijst is een hulpmiddel om zicht te krijgen op uw eigen leiderschap. Het instrument is gebaseerd op het artikel “Dansvloer of balkon”.

Verbindend leiderschap

Verbindend Leiderschap

Dit artikel komt uit ‘Kader’, het maandblad van de AVS.

Jan Jutten beantwoordt vijf vragen over Verbindend Leiderschap.

Goede leiders voorkomen fragmentering en individualisme. Ze zorgen voor Verbinding:

– tussen de leerkrachten d.m.v. teamleren

– tussen de ontwikkelingen waar de school mee bezig is

– tussen de school en de omgeving.

Theorie U: leiding vanuit de toekomst die zich aandient

Theorie U

In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met leiderschap dat gebaseerd is op “presencing”, een samenvoeging van de woorden “presence”(aanwezigheid) en “sensing” (gewaarwording).

Theorie U: werkvormen

Theorie U in de school

In deze reader vind je een groot aantal werkvormen die je kunt inzetten bij het werken vanuit Theorie U in de school.

Systeemdenken in de klas

Systeemdenken in de klas

Dit is een PDF van een speciale uitgave van het tijdschrift “In de klas”.