leergangen


Verbindend leiderschap

coherence_mindmap

Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want nieuwe technologische hulpmiddelen en veranderingen in lesmethode kunnen leiden
tot meer werkdruk. Niet het aantal innovaties, maar het gebrek aan samenhang ertussen is vaak de oorzaak. In deze leergang leer je samenhang aan te brengen tussen alle gefragmenteerde vernieuwingen. Welke innovaties passen bij je school en welke juist niet?

Theorie U in de school

TheorieU_2

Waarom gaan er zoveel zaken fout in organisaties ondanks alle inzet en goede wil? Theorie U laat zien dat de oorzaak vaak ligt in het feit dat we wel weten hoe een proces verloopt (of zou moeten verlopen), maar ons vaak niet bewust zijn van de diepere bron van waaruit het proces is ontstaan. Wie je bent en wat je drijft (de innerlijke bron) bepaalt volgens Otto Scharmer voor een groot deel het succes van je acties!

Begrijpen voor ingrijpen

hoberman

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen.
Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier?
Na deze leergang heb je kennis gemaakt met ‘de vijfde discipline’ van de lerende organisatie: systeemdenken.

leergangen op maat

IMG_4189

De hierboven genoemde leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister t.b.v. herregistratie. Ze kunnen zowel bij de AVS als In company gevolgd worden.