leergangen


Verbindend leiderschap

coherence_mindmap

Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want nieuwe technologische hulpmiddelen en veranderingen in lesmethode kunnen leiden
tot meer werkdruk. Niet het aantal innovaties, maar het gebrek aan samenhang ertussen is vaak de oorzaak. In deze leergang leer je samenhang aan te brengen tussen alle gefragmenteerde vernieuwingen. Welke innovaties passen bij je school en welke juist niet?

Begrijpen voor ingrijpen 1

hoberman

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen.
Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier?
Na deze leergang heb je kennis gemaakt met ‘de vijfde discipline’ van de lerende organisatie: systeemdenken.

Leiding geven aan verandering in een lerende school (nieuw!)

Leiding geven

Veranderingen in de school houden soms geen gelijke tred met veranderingen buiten de school. We zijn te vaak gericht op het beter doen van wat we altijd gedaan hebben. We weten wel hoe het anders zou moeten maar om zover te komen blijkt soms erg lastig. Eén van de oorzaken daarvan is dat leiders vaak onvoldoende inzicht hebben in hoe veranderingsprocessen het beste werken. Ook blijkt het erg lastig te zijn het oude, vertrouwde los te laten en iets nieuws te creëren. In deze nieuwe leergang leren we hoe daarmee om te gaan.

Leergangen op maat

Steve-Jobs-1

De hierboven genoemde leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister t.b.v. herregistratie. Daarnaast kan Jan op verzoek ook andere cursussen op maat verzorgen, zoals bijvoorbeeld:
Opbrengstgericht Leiderschap, De vijf diciplines in de praktijk, Professioneel Kapitaal of een combinatie van diverse onderwerpen.