inleidingen, workshops en studiedagen


Leerkracht of leerkracht?

ENA

De drie E’s van kwaliteit: excellence, engagement en ethics.
Wat betekenen deze essenties en wat is er op schoolniveau nodig om ze voortdurend verder te ontwikkelen?

Boeiend onderwijs in een lerende school

Boeiend_onderwijs

Onderwijs moet niets, behalve boeien. Deze bijeenkomst gaat over de samenhang tussen een aantal belangrijke ontwikkelingen rond goed onderwijs in deze tijd.

Mentale modellen en het belang van goede communicatie

Zeker_weten

Als we teamleren willen stimuleren, is het van belang aandacht te besteden aan de kwaliteit van de communicatie. Met name het zorgvuldig omgaan met mentale modellen is daarbij cruciaal.

De leider als systeemdenker in actie

flower

Eén van de uitgangspunten van systeemleiderschap is dat het de context (het systeem) waarin mensen werken voor het grootste deel het gedrag creëert.

De vijf disciplines in de praktijk

kruk

Bouwen aan een lerende school betekent voortdurend werken aan vijf met elkaar samenhangende aspecten: de vijf disciplines zoals die door Peter Senge zijn ontwikkeld.

Visie-ontwikkeling in een lerende school

piramide_kim

De missie, de waarden en de visie van een organisatie vormen het fundament waarop alle ontwikkeling rust. Aan de hand van de piramide van Daniel Kim worden allereerst de begrippen verkend.