Verbindend leiderschap

Doelen
In deze leergang leer je:
 • kennis maken met de vier hefbomen voor goed leiderschap in de school en reflecteren op je eigen leiderschap met behulp van een instrument;
 • een onderscheid maken tussen onderwijskundig leiderschap en systeemleiderschap: dansvloer of balkon?;
 • waarom systeemleiderschap essentieel is voor duurzame schoolontwikkeling;
 • professioneel kapitaal in de school te stimuleren door het accent te leggen op sociaal kapitaal: verbinden van mensen om van elkaar te leren;
 • inhouden van schoolontwikkeling te verbinden, samenhang te creëren en een einde te maken aan fragmentering: van waslijst naar legpuzzel;
 • te realiseren dat ‘responsibility always precedes accountability’;
 • werkvormen toe te passen die leiden tot effectief verbindend leiderschap aan de hand van het model van Michael Fullan uit het boek ‘Coherence’.
Duur van de leergang
 • 6 cursusdagen
Studiebelasting
 • 96 uur (48 uur aanwezigheid)
 • 48 uur zelfstudie, verdeeld over vier maanden
Herregistratie

De herregistratiewaarde voor het
Schoolleidersregister is 60 %

Data
 • 10 september 2024
 • 24 september 2024
 • 3 oktober 2024
 • 15 oktober 2024
 • 3 december 2024
 • 17 december 2024
Locatie

Fletcher Hotel-Restaurant
Adres: Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Kosten

De kosten voor deze leergang
bedragen € 2.295,00 per persoon.

Aanmelden:

Ga naar het inschrijfformulier.

Verbindend leiderschap

Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus

“Komt dit er nu ook nog bij?” Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want nieuwe hulpmiddelen en veranderingen in de lesmethode kunnen leiden tot meer werkdruk. Niet het aantal innovaties, maar het gebrek aan samenhang ertussen is vaak de oorzaak van een probleem.

Deze leergang gaat over samenhang aanbrengen tussen de soms gefragmenteerde vernieuwingen. Verbindend Leiderschap betekent onder meer:

 • verbinden van de ontwikkelingen in de school zodat er meer samenhang zichtbaar wordt;
 • verbinden van de leraren zodat samenwerking en voortdurend leren van elkaar wordt bevorderd: een einde maken aan de privatisering van de klas;
 • verbinden van buiten en binnen: wat gebeurt er buiten en wat betekent het voor binnen? En wat doen wij binnen voor een beter buiten? Dit is de essentie van de school als lerende organisatie.

Het boek van Michael Fullan ‘Coherence: the right drivers in action’ vormt de rode draad van deze
leergang. Het boek is in het Nederlands verschenen onder de titel ‘De Verbindende Schoolleider’
uitgegeven door Onderwijs maak je samen. In dit boek vind je de theorie over Verbindend Leiderschap. In zes
lesdagen komen alle belangrijke onderwerpen aan bod: herkennen van fragmentering, handelen vanuit
een missie en visie, bevorderen van samenwerking in je organisatie, verdiepend leren, realiseren van slimme
verantwoording en zorg dragen voor duurzame schoolontwikkeling

Programma Verbindend leiderschap